Rozwiązania MOBILE/WEB

Aby umożliwić efektywne zarządzanie flotą użytkownikom naszych systemów, stworzyliśmy, oprócz aplikacji desktopowej, alternatywne metody dostępu do danych geolokacyjnych.

Analiza danych geolokoacyjnych i dostęp do raportów na naszych serwerachmoże odbywać się na trzy różne sposoby:

 • za pomocą dedykowanej aplikacji zgodnej z Windows XP, Vista i Windows 7.
 • za pomocą aplikacji WEB dostępnej przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej.
 • za pomocą aplikacji MOBILE dostępnej przy użyciu dowolnego telefonu komórkowego, którego przeglądarka wspomaga "webkit".

Aplikacja MOBILE, ze względu na swoją specyfikę, prędkość działania i ilość przesyłanych danych jest tzw. "cienkim klientem" (thin client) naszego systemu. Z tego względu nie obejmuje ona wszystkich funkcjonalności zawartych w wersji desktop i WEB.

Zakres możliwości aplikacji MOBILE jest wystarczający do bieżącej kontroli pozycji, prędkości i stanu monitorowanych obiektów. Dodatkowo istnieje możliwość odtworzenia historii dla każdego obiektu za ostatnie 24 godziny.

Highslide JS
Ekran główny zawierający listę pojazdów.
Highslide JS
Ekran informacji szczegółowych.
Highslide JS
Mapa z lokalizacją, pojazd stoi.
Highslide JS
Mapa z lokalizacją, pojazd porusza się.
Highslide JS
Informacje szczegółowe o trasie.
Highslide JS
Przejechany odcinek naniesiony na mapę.

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Aby zapewnić komfort i ergonomię korzystania aplikacja wykorzystuje mechanizmy "webkit'a", co pozwala na wykorzystanie pełnym mozliwości telefonu.

Aplikacja WEB, dostępna za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, pozwala na wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu. Pozwala na wizualizację danych z nadajników GPS/GSM, odwzorowanie tras i postojów na mapie, prezentację danych za pomocą wykresów.

Highslide JS
Ekran główny aplikacja WEB.
Highslide JS
Ekran informacji szczegółowych.
Highslide JS
Wizualizacja przebytej trasy w okresie.
Highslide JS
Zarządzanie GeoStrefami.

Kliknij na obrazki aby powiększyć.

Dodatkowo użytkownik otrzymuje dostęp do raportów, pozwalających na efektywne zarządzanie i kotrolę floty, są to między innymi:

 • Raport - postoje
  Zestawienie zawierające informacje o postojach i odcinkach przebytych pomiędzy nimi, dla pojazdu.
 • Raport - dystans analitycznie, dystans syntetycznie
  Zawiera informacje, w przypadku wersji analitycznej, o dystansie przebytym przez pojazd w zadanym okresie czasu w podziale na dni. W przypadku wersji syntetycznej są to informacje o dystansie w zadanym okresie czasu dla grupy lub wszystkich pojazdów.
 • Raport - tankowania, zużycie paliwa
  Obrazuje tankowania i upuszczenia paliwa, a także jego średnie zużyciew l/100km i w l/h, za podany okres dla wybranego pojazdu.
 • Raport - czas pracy szczegóły, zbiorczo
  Raport rozliczenia czasu pracy pojazdów oraz maszyn, liczony na postawie bądź uruchomionego silnika, bądź faktycznej pracy maszyny (na podstawie napięcia).
 • Raport - GeoStrefy zbiorczo, GeoStrefy analitycznie
  Informacja o wjazdach i wyjazdach ze zdefiniowanych GeoStref dla wybranego pojazdu, bądź o wjazdach i wyjazdach grupy lub wszystkich pojazdów do strefy.
 • Raport - prędkość
  Zawierający dane o pojazdach, miejscu i maksymalnej prędkości, generowany dla pojazdów, które przekroczyły zadaną prędkość w wybranym okresie czasu.

Jeżeli chcesz się bliżej zapoznać z funkcjonalnością naszych systemów w wersji mobilnej, zapraszamy do działu Demo MOBILE/WEB gdzie można się zalogować, jako użytkownik testowy.

Poczta RoundCube

 


Chmura tagów

Aplikacja MOBILE Wizualizacja danych Zestawienia i raporty Geokodowanie Nadajniki GPS/GSM TrackPATH Kontrola floty Komfort i ergonomia Aplikacja WEB Odwzorowanie tras Zarządzanie flotą Geolokacja Wsparcie webkit

GeoNAVI logoMedia-Lab logo4track logo